MANDLIGE ORDENER
KVINDELIGE ORDENER
VERDENSPRÆSTER
ANDRE KALD
Biskop Kozon byder velkommen

"Kom og følg mig!" sagde Jesus til fiskerne Peter og Andreas (Matt. 4,19). Også i dag kalder Gud mennesker, og du er måske ét af dem. Denne hjemmeside er for dig, der går og overvejer, hvad Gud vil med dig og kalder dig til.
Forskellige kald

Der er mange forskellige slags kald. Men fælles for dem alle er, at de kommer til én udefra. Fra en udefra kommende realitet. Det er Gud, der har skabt dig og som igennem Helligånden kalder dig. Fælles for alle kald er, at de er tæt forbundne med personen Jesus.

Blandt de mange forskellige kald, kan vi i flæng nævne: Kald til ordensliv, kald til præst, kald til ægteskab, kald til en særlig opgave, kald til et særligt arbejde osv. Disse mange kald kan dog passende deles op i to hovedgrupper:
 1. Livslange kald. Det er kald, der er forbundet med højtidelige og/eller livslange løfter af forskellige slags og indhold. Her kan nævnes:
  • Kald til ægteskab. Ægteskabet er faktisk et af Gud givet vidunderlig kald til at give sig selv for sin ægtefælle og for sine børn og skabe et hjem, hvor Guds kærlighed til sin brud, Kirken, må blive tydelig og klar.
  • Kald til ordensliv. Det kan være et kald til at blive f.eks. Sankt Joseph søster, franciskanersøster eller -broder, benediktiner eller cistercienser, redemptionist eller Sankt Hedvig søster.
  • Kald til verdenspræst. Det betyder, at man kommer til at høre direkte under biskoppen, og man altså ikke tilhører et ordensfællesskab.

 2. Midlertidige kald. Det kan være konkrete kald, som man i sit hjerte føler Gud kalder én til. Men det kan også være kald, som er af offentlig karakter, fordi biskoppen eller en anden autoritet indenfor Kirken har bedt én gøre det. Her kan nævnes:
  • Kald til at være kateket eller leder indenfor Kirkens børne- og ungdomsarbejde.
  • Kald til at være lærer, læge, sygeplejerske eller til på anden vis at tage vare på mennesker, der ofte er i en svær situation.
  • Kald til at side i en bestyrelse og menighedsråd og være med til at administrere Kirkens midler.
  • Kald til at gå ind i en konkret situation, hvor mennesker lider nød.
Det ene kald udelukker ikke nødvendigvis det andet. Man kan for eksempel sagtens forestille sig, at én, der har sagt ja til et livslangt kald som søster af Det dyrebare Blod af sin overordnede får et midlertidigt kald til at tage sig af de nødlidende i f. eks. Zimbabwe på deres skole, som de har der.

Kaldene er altså mange. Hvad du må spørge dig selv er: Hvad kalder Gud mig til? Her og nu? Og på langt sigt?

P. Gregers Mærsk-Kristensen

Støt denne hjemmeside
og bispedømmets kaldsarbejde!
Gaver modtages på:
Reg.nr. 4180,
Konto nr. 10530105
Antal besøgende:
Historier fra den virkelige verden
se videoerne her