MANDLIGE ORDENER
KVINDELIGE ORDENER
VERDENSPRÆSTER
ANDRE KALD
Biskop Kozon byder velkommen

"Kom og følg mig!" sagde Jesus til fiskerne Peter og Andreas (Matt. 4,19). Også i dag kalder Gud mennesker, og du er måske ét af dem. Denne hjemmeside er for dig, der går og overvejer, hvad Gud vil med dig og kalder dig til.
Hvad er kald?

Gud VIL hvert eneste menneske. Gud KALDER hvert eneste menneske. Der er mange forskellige kald. Eet kald har vi dog alle til fælles: Kaldet til hellighed og til kærlighed til Gud og til medmennesker. Men når det er sagt, så er kald også noget meget individuelt. Gud vil noget helt særligt med dig.

Begrebet kald er helt essentiel og central, hvis vi skal forstå, hvad meningen med dit og mit liv er. I hvert fald hvis vi ser det ud fra Biblens perspektiv. Når vi læser, hvordan Peter, Maria, Paulus og andre personer i Biblen blev kaldt på vidt forskellige måder og til vidt forskellige opgaver, så bliver flere ting klare:
  • Det at følge Jesus efter begynder ikke med eget valg men med at kald udefra. Det kald kan komme pludseligt og overraskende. Eller det kan komme til én som erkendelse, der over tid bliver modnet og stadig mere afklaret.

  • Det er personen Jesus, der kalder dig! Han er som person omdrejningspunktet, når det gælder kald. Vi er kaldet til at følge efter Jesus.

  • Ofte var disciplene forvirrede og bange, når de fulgte Jesus. Men Jesu personlige nærvær - også efter sin død, opstandelse og himmelfart i sit Ord og i sakramenterne - gjorde disciplene duelige til at udføre den gerning på jord, som Jesus kaldte dem til. Skal det samme ske for os, så må også vi søge Jesu nærvær i hans Ord og i sakramenterne.

  • ”Jeg vil gøre Jer til menneskefiskere!” sagde Jesus til sine disciple. Kald er et kald til konkrete opgaver og altid til fordel for nogen. Det er et kald til at udbrede budskabet om Guds store kærlighed igennem sine ord og gerninger.

  • At sige ja til sit kald, vil betyde, at livet aldrig bliver helt som før. Disciplene forlod deres både og deres familier, og fandt meningen med deres liv et andet sted, eller rettere, hos en helt bestemt person, Jesus Kristus, og i det følgeskab og den kirke, der opstod omkring ham.

  • Jesu kald fordrer daglig omvendelse og et liv, der lader sig forme af følgeskabet med Jesus. Et liv med tro og kald er en livslang pilgrimsfærd.

  • Et menneskes kald er ikke en statisk og uforanderlig realitet. Det er snarere noget, der udfolder sig og vokser over tid. I sit kald vil et menneske blive udfordret og opleve træthed og nederlag, men følger man Jesus efter, vil ens kald også bære megen frugt og blive til megen glæde.
Gud VIL dig. Gud KALDER dig. Men det kræver aktiv lytning, bøn og overvejelse at finde ud af, hvad Gud lige præcist kalder dig til. Læs mere under Overvejelsesproces.

P. Gregers Mærsk-Kristensen

Støt denne hjemmeside
og bispedømmets kaldsarbejde!
Gaver modtages på:
Reg.nr. 4180,
Konto nr. 10530105
Antal besøgende:
Historier fra den virkelige verden
se videoerne her